سیکل واریز شاپرک

تسویه تراکنش‌های شاپرک هر ۲۴ ساعت یک‌بار شدتاریخ خبر : 1399/07/01