Skip to Content
درخواست دسترسی به پرتال پذیرندگان

کاربر گرامی ؛ برای درخواست دسترسی به پرتال پذیرندگان ابتداکد پذیرندگی و کد ملی خود را وارد نمایید و سپس دکمه ی " ثبت درخواست " را بزنید.
دریافت فرم کاربرگ درخواست دسترسی به پرتال را از اینجا دانلود نمایید.
درخواست دسترسی به پرتال پذیرندگان